Info

UKD Online (UDC Online Hub) jest bazą prezentującą kompletną wersję pliku wzorcowego w różnych językach, powstałą we współpracy z Konsorcjum UKD i narodowymi wydawcami UKD w różnych krajach.

Polska UKD Online

Data publikacji:16.12.2019
Wersja UKD:UDC MRF12 (wydanie z grudnia 2018 r.)
Wydawca:Biblioteka Narodowa we współpracy z Konsorcjum UKD
Licencja UKD na publikację: PL2019/02
Publikacja Konsorcjum UKD nr:103
Redaktor naczelna Polska UKD Online:dr Jolanta Hys

Charakterystyka

Baza UKD Online w wersji angielskiej jest kompletną wersją pliku wzorcowego zawierającą ok. 72.000 symboli oraz ponad 12.000 symboli usuniętych. Baza UKD Online posiada funkcje wyszukiwania, przeglądania, analizowania, zatwierdzania, tworzenia symboli UKD. Funkcja wyszukiwania i podglądu symboli usuniętych pozwala na śledzenie historii zmian symboli, które wciąż jeszcze są stosowane w niektórych bibliotekach.

Użytkownicy

UKD Online jest profesjonalnym narzędziem dla specjalistów UKD w bibliotekach i innych instytucjach, zajmujących się zarządzaniem informacją. Jest to narzędzie do orientacji w pełnej strukturze UKD. UKD Online jest niezależna od lokalnej polityki indeksowania. Jakkolwiek jest to narzędzie przyjazne użytkownikom, zawierające wiele dodatkowych instrukcji, należy spodziewać się, że docelowymi użytkownikami będą profesjonaliści, zaznajomieni z tematyką UKD i klasyfikowaniem dokumentów.

Aktualizacje

UKD Online w wersji angielskiej jest wersją kompletną pliku wzorcowego UKD – UDC Master Reference File (UDC MRF) przygotowaną w języku angielskim i regularnie aktualizowaną przez zespół redakcyjny UKD w Hadze. UKD Online jest aktualizowana co dwa lata zgodnie ze zmianami publikowanymi w roczniku Extensions and Corrections to the UDC i wprowadzanymi do UDC MRF.

Prawo własności do UKD

UKD jest tworzona, redagowana i zarządzana przez Konsorcjum UKD z siedzibą w Hadze. Konsorcjum UKD posiada prawo własności do UKD.