Dostęp do bazy Polska UKD Online w celach dydaktycznych

Warunki: Jednostki uczelniane nauczające bibliologii i informacji naukowej mogą zwracać się o darmowy dostęp do bazy Polska UKD Online.

Darmowy dostęp jest możliwy podczas zajęć poświęconych klasyfikacji. Dostęp do bazy Polska UKD Online jest ograniczony adresem IP domeny uniwersytetu i do komputerów w sali wykładowej, pracowni komputerowej. Konta są odnawiane na życzenie użytkowników.

Procedura rejestracyjna: Wykładowcy prowadzący zajęcia z klasyfikowania dokumentów są zobowiązani do wypełnienia formularza rejestracji. Procedura rejestracji może zająć od 7 do 14 dni.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z ukdonline@bn.org.pl.